Visie en motto van Buteyko

OLYMPUS DIGITAL CAMERAVisie van Buteyko

De ontdekking van het belang van een kleine ademhaling en de daaruit voortvloeiende visie op de adem heeft als basis gediend voor proeven, die professor  Buteyko kon uitvoeren met tal van patiënten (meer dan 250.000) en mondde uiteindelijk uit in oefeningen, vooral voor astmapatiënten, mensen met stress en sporters.

Dit alles onder de noemer:
                                              We ademen teveel en we bewegen te weinig

onder het motto:

Adem  door de neus
Adem ontspannen en laag (middenrif)
Adem klein in en klein uit

Uit overgeleverde proeven blijkt dat de mensen 100 jaar geleden tot  driemaal toe minder zwaar ademden dan tegenwoordig! Ook rond 1960 was het probleem van hyperventilatie nog niet zo groot als nu.
Het zou wel eens kunnen dat met de ontdekking van Buteyko nu ruim  60 jaar geleden (1952), een manier  is gevonden waardoor de westerse mens, belaagd door stress en chronische hyperventilatie, kan komen tot een zelfherstellend vermogen van zijn eigen lichaam (salutogenese).

Salutogenese: De weg  jezelf in de hand te hebben en naar vermogen meester te zijn over de opgebouwde resultaten.

Reacties gesloten