Controlepauze

Controlepauze

Als belangrijk meetinstrument geeft de controlepauze weer (zie ook onder ademtest), hoe gezond de betreffende persoon met zijn in- en uitademen omgaat. Het resultaat geeft ook het percentage CO2 in het bloed weer, naast het litervolume lucht dat wordt ingeademd.

Professor Buteyko heeft, in samenwerking met zijn medewerkers, de controlepauze als meetinstrument ontwikkeld toen in Rusland hem de technische middelen ontbraken om het CO2 gehalte in het bloed te meten.
Er bestaat in de medische wereld een CO2 bepaling via het bloed (meten van het bloedgas). Dit gebeurt meestal aan de hand van een pijnlijke bloedafname in de lies en de uitslag is niet altijd betrouwbaar, omdat CO2 snel uit een bloedmonster wil verdwijnen.
Ook bestaat er de Nijmeegse vragenlijst, om te ontdekken of iemand  hyperventilatie heeft.

Aangezien de meettest aan de hand van de controlepauze, zelf kan worden uitgevoerd en waardevol blijkt na correct aanleren, is de ontdekking ervan subliem te noemen in de huidige tijd van besparing op zorgkosten. Iedereen kan op eenvoudige manier het CO2 gehalte in zijn bloed en zijn ademvolume thuis meten.

Reacties gesloten